Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Latgales priekšpilsētas mūzika un mākslas skola,
Prūšu iela 13B, Rīga,
LV-1057

+ 371 67474200,
lpmums@riga.lv,
Latvija
 
 

AKTUALITĀTES

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem
14.10.2014


1.pielikums

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

 

  1. Pasūtītājs: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola, Prūšu iela 13b, Rīga, LV-1057, reģistrācijas Nr. 90000013606.
  2. Iepirkuma nosaukums " Par flīģeļa piegādi Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolai" .
  3. Iepirkuma identifikācijas Nr. LPMUMS2014/01.
  4. Saņemto piedāvājumu skaits - 1 (viens).
  5. Informācija par iepirkuma rezultātiem: Atbilstoši Instrukcijās pretendentiem noteiktajam piedāvājumu izvēles kritērijam par iepirkuma uzvarētāju noteikts pretendents SIA " Galerija RETRO PIANO" piedāvātā līgumcena - 9500,00 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
  6. SIA " Galerija RETRO PIANO"  iesniegtais piedāvājums atbilst instrukcijās pretendentiem noteiktajām prasībām un ir pasūtītājam izdevīgs, jo piedāvātā cena - 9500,00 euro bez pievienotās vērtības modokļa, nepārsniedz pasūtītāja plānotās izmaksas un finanšu iespējas.
  7. Lēmuma pieņemšanas datums - 13.1.214.      Atpakaļ