Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Latgales priekšpilsētas mūzika un mākslas skola,
Prūšu iela 13B, Rīga,
LV-1057

+ 371 67474200,
lpmums@riga.lv,
Latvija
 
 

AKTUALITĀTES

129544

Izsludinām bērnu un jauniešu ilustrāciju konkursu "Skaisti dziedi lakstīgala 2"!
07.08.2023


LATGALES PRIEKŠPILSĒTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Prūšu ielā 13B, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67474200, e-pasts: lpmums@riga.lv
Bērnu un jauniešu radošo darbu konkursa
“Skaisti dziedi lakstīgala”
nolikums


1. Konkursa organizators: 

Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola (Prūšuiela 13B, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1057), turpmāk tekstā “Organizators”.

2. Konkursa mērķis:

2.1. Projekta “Skaisti dziedi lakstīgala” digitālās attēlu vārdnīcas ilustrācijas;
2.2. Piederības sajūtas veicināšana Ķengaraga apkaimei un Rīgai;
2.3. Kultūras vērtību veicināšana;
2.4. Radošās darbošanās un domāšanas veicināšana.

3. Konkursa apraksts:

Organizators izsludina projekta “Skaisti dziedi lakstīgala” digitālās attēlu vārdnīcas ilustrāciju – zīmējumu, gleznojumu vai citā tehnikā atrisinātu divdimensionālu vizuālu radošu darbu, turpmāk tekstā “Darbs” - konkursu. Projekts “Skaisti dziedi lakstīgala” ietver digitālās attēlu vārdnīcas izveidi un tiek finansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Projekta informatīvie partneri - Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Maskavas forštates punkts un Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris”.
Konkursā risināmā tēma – Ķengaraga apkaime (lieta vai vieta, kas vislabāk raksturo Ķengaragu). Organizators aicina dalībniekus izvēlēties vārdus, kas raksturo Ķengaraga apkaimi – dzīvošanu, mācīšanos, atpūtu Ķengaraga apkaimē. Konkursā risināmie vārdi var būt lietvārdi, darbības vārdi, īpašvārdi, īpašības vārdi. Konkursa uzvarētājs tiks noteikts atklātā balsojumā Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas sociālo tīklu profilos izveidotā aptaujā. Konkursa uzvarētāju darbu attēli tiks izmantoti projekta digitālās attēlu vārdnīcas ilustrācijās. Gadījumā, ja ilustrācijas atkārtojas, attēlu vārdnīcā tiks iekļauta tā ilustrācija, kas saņems visvairāk balsu. Visi konkursā iesūtītie darbi tiks izmantoti digitālās attēlu vārdnīcas pielikumā.

4. Konkursa mērķauditorija:

Pirmsskolas un skolas vecuma bērni un jaunieši, turpmāk tekstā “Dalībnieki”.

5. Konkursa norise:

5.1. No 2023. gada 04. septembra līdz 31. oktobrim (ieskaitot) konkursa darbu foto iesūtīšana elektroniskā vidē;
5.2. No 2023. gada 01. novembra līdz 10. novembrim atklāts balsojums par konkursa darbiem.

6. Konkursa darbu izstrādes nosacījumi un iesniegšanas kārtība:

6.1. Konkursa darbu tehnika – brīva, konkursam var tikt pieteikti 3 (trīs) viena autora darbi;
6.2. Konkursa darbi jānofotografē vai jāieskenē, organizators patur tiesības iesūtīto darbu nepublicēt atklātajai balsošanai, ja iesūtītais darba attēls ir neskaidrs;
6.3. Konkursa darbi iesniedzami elektroniski, sūtot attēlu uz e-pasta adresi lpmums@riga.lv;
6.4. Iesūtot konkursa darbu, pavadvēstulē skaidri jānorāda autora vārds, vecums un pārstāvētās iestādes kontaktinformācija.
6.5. Konkursa darbu attēlus var iesūtīt pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, nevalstiskās organizācijas, privātpersonas.
6.6. Konkursa darbiem jābūt ētiskiem, tie nedrīkst būt diskriminējoši, kā arī aicināt uz naidu vai vardarbību.
6.7. Nosūtot konkursa darbu dalībai konkursā, autors un tā pārstāvji piekrīt darba izmantošanai plašsaziņas līdzekļos projekta “Skaisti dziedi lakstīgala” popularizēšanai, projekta vizuālā materiāla nodrošināšanai u.tml.

7. Darbu vērtēšana:

7.1. Līdz 2023. gada 31. oktobrim – darba attēlu iesūtīšana;
7.2. No 2023. gada 01. novembra līdz 10. novembrim atklāts balsojums par konkursa darbiem Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas sociālo tīklu profilos;
7.3. Konkursa uzvarētājs tiek noteikts pēc lielākā balsu skaita (emocijzīmes pie attēla). Organizators apbalvos 3 (trīs) autorus, kuru darbi saņems visvairāk balsu.

8. Apbalvošana:

Laikā no 2023. gada 10. novembra līdz 20. novembrim organizators sazināsies ar 3 (trim) autoriem, kuru darbi saņēmuši visvairāk balsu, lai vienotos par apbalvojuma saņemšanas kārtību. Balvu fondā – vērtīgi materiāli Dalībnieku nākotnes radošajām iecerēm.

9. Konkursa dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi:

Konkursa dalībnieka pedagogs ir atbildīgs par audzēkņa vecāka vai likumiskā pārstāvja piekrišanas saņemšanu, ka dalībnieks konkursa laikā var tikt fotografēts un viņa personas dati var tikt apstrādāti.

 

10.Kontaktinformācija:

Gundega Kaņepāja
+371 27730888
gundega.kanepaja@gmail.com

Konkursa nolikums WORD failā 

 
      Atpakaļ