Prūšu iela 13B,
Rīga, LV-1057,
Latvija

+ 371 67474200,
lpmums@riga.lv
 
 

SF

II Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss 
Sudraba flauta
Nolikums

1.    Konkurss notiek 2017. gada 25.-27. oktobrī Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā; Rīgā Prūšu ielā 13 b, LV 1057
2.    Pēc konkursa tiek piedāvāti profesionālās pilnveides kursi, kuru ietvaros notiek metodiskās pārrunas, žūrijas locekļu lekcijas un meistarklases.

Konkursa rīkotāji
Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Biedrību Top Tap Company

Konkursa mērķis
Attīstīt un pilnveidot Latvijas mūzikas skolu audzēkņu flautas spēles iemaņas un prasmes, sekmēt jauno flautistu interesi par mūziku un izpildītājmākslu un veicināt flautas spēles apmācības procesa kvalitāti.

Konkursa noteikumi
1.    Konkursā var piedalīties Latvijas mūzikas skolu audzēkņi, kas apgūst flautas spēli profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās (izņemot vidējās profesionālās mūzikas mācību iestādes audzēkņi)
2.    Konkurss notiek vienā kārtā 3 vecuma grupās:

Juniori – dzimuši 2008. g. un jaunāki
I grupa – dzimuši 2005. -2007. g.
II grupa – dzimuši 2004.-2002. g.

3.    Dalībniekiem konkursā jāatskaņo divi dažādu raksturu un stilu skaņdarbi. (Konkursa programma jāatskaņo uz lielās flautas, pikolo flautu var spēlēt tikai Junioru grupā)

Programmas hronometrāža:
Juniori - līdz 5 minūtēm;
I grupa - līdz 7 minūtēm;
II grupa - līdz 8 minūtēm.


4.    Programma jāatskaņo no galvas.
5.    Uzstāšanās kārtība alfabēta secībā, katras grupas ietvaros.
6.    Konkursa dalībnieki uzstājas koncerta tērpā.
7.    Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē 25 baļļu sistēmā, atsevišķi pa grupām. Žūrijas locekļi savus audzēkņus nevērtē. Žūrijas vērtējums nav apstrīdams un pārskatāms.
8.    Konkursa uzvarētāji saņem diplomus un balvas, bet visi konkursa dalībnieki saņem Pateicības rakstu par dalību konkursā.
9.    Laureātu koncertā spēlē 1. vietu ieguvēji.
10.    Konkursantu mēģinājumi tiek nodrošināti 25. oktobrī laikā no 10: 00 - 17:00 iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pie rīcības komitejas pa tālruni – 26460150 un 26. oktobrī no 8:00 –9:00 rindas kārtībā.
11.    Ceļa, ēdināšanas un naktsmītņu izdevumus sedz dalībnieki.

Pieteikšanās kārtība
1.    Pieteikumus pieņem elektroniski (dace.bickovska@gmail.com) līdz 2017. gada 20.septembrim. Pieteikšanās (anketa pielikumā Nr. 1).
2.    Pieteikumam vēlams pievienot fotogrāfiju.
3.    Dzimšanas datus apliecinošs dokuments jāuzrāda konkursa dienā, pie reģistrācijas.
4.    Dalības maksa 20.00 EUR jāsamaksā ar pārskaitījumu sekojošā kontā pēc rēķina saņemšanas:
RD Izglītības, kultūras un sporta departaments, K.Valdemāra iela 5, Rīga, LV 1010
Reģ. Nr. 90000013606
Nordea Bank Finland Pic Latvijas fil., kods NDEALV2X
Konts: LV16NDEA0021000916200
Saņēmējs: Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola, Prūšu iela 13 b, Rīga; LV 1010; Mērķis – dalība konkursā Sudraba flauta
5.    Rēķins par dalības maksu tiks izsūtīts pēc pieteikuma saņemšanas.
6.    Dalībnieka neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

Konkursa norise
1.    Konkurss ir atklāts, to var klausīties visi interesenti.
2.    Konkurss notiek vienā kārtā
3.    Informācija par konkursa norisi un uzstāšanās kārtību tiks ievietota mājas lapā http://www.muzikasskola.lv un izsūtīta pa e-pastu.
Koordinatore Dace Bičkovska
Tel. 26460150
E pasts: dace.bickovska@gmail.com


Profesionālās pilnveides kursi

„ Daudzveidīgas mācību metodes darbā ar mūzikas skolu mācību programmas „Flautas spēle” audzēkņiem”.

Pedagogi saņems sertifikātu par profesionālo pilnveidi 24 stundu apjomā.Meistarkursu mērķis. Veicināt Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles pedagogu tālākizglītību, iegūstot starptautisku pieredzi un nepieciešamās pedagoģiskās pieejas darbā ar mūzikas skolu audzēkņiem, īpaši apmācības procesa sākumposmā.

Kursu programma:

Darba formas

Tematika

Stundu skaits

Konkurss

Dalība ar audzēkņiem II Latvijas flautistu konkursā „Sudraba flauta”, kā arī citu konkursa dalībnieku klausīšanās un uzstāšanās analīze

7

Metodiskās pārrunas

Konkursa žūrijas locekļu Ulas Čaplikaites (Lietuva), Aivas Elsiņas (Itālija, Latvija) un Gunas Paulas (Latvija) konkursa rezultātu analīze un metodisko pieeju izklāsts flautas spēles kvalitātes uzlabošanai darbā ar audzēkņiem apmācības sākuma posmā.

2

Lekcijas

Flautistes Ulas Čaplikaites lekcija „Svarīgākie pedagoģiskie aspekti audzēkņu apmācības procesa sākumposmā un metodiskās pieejas flautas spēles kvalitātes uzlabošanai”

Flautistes Aivas Elsiņas lekcija „ Kā organizēt vasaras darbu, lai bērni ar prieku spēlētu mūzikas instrumentu.”

Flautistes Gunas Pauls lekcija „Stresa radītie sarežģījumi un tā pārvarēšana uzstājoties”

3

Meistarklases

Darbs ar mūzikas skolu audzēkņiem

7

Diskusijas

Pārrunas ar žūrijas locekļiem par konkursantu uzstāšanos un vērtējumu

1

Konkursa un meistarklašu atklāšanas koncerts

Ulas Čaplikaites (Lietuva), Aivas Elsiņas (Itālija, Latvija), Gunas Paulas (Latvija un Jāņa Maļecka (klavieres; Latvija) koncerts

1

Konkursa laureātu koncerts

Konkursa I vietu ieguvēju koncerts un apbalvošana 27.10.

1

Koncerts

Meistarklašu vadītāju un meistarklašu dalībnieku koncerts

1

Nošu izdevniecības “Musica Baltica” prezentācija

Nošu krājuma “Kamermūzika flautu ansambļiem” III daļas “Latviešu komponistu skaņdarbu pārlikumi kameransambļiem” prezentācija un krājumā iekļauto skaņdarbu koncerts, kuru atskaņos meistarklašu un konkursa dalībnieki

1

 

KOPĀ

24

 

Meistarkursu ietvaros ir iespēja pieteikt savus audzēkņus meistarklasēm pie žūrijas loceklēm (Meistarklasēs var pieteikt arī audzēkņus, kuri nepiedalās konkursā); (anketa pielikumā Nr. 3) Meistarklašu dalībnieki noslēguma koncertā piedalās ar savu koncertmeistaru.

Pieteikšanās elektroniski līdz 2017. gada 20.septembrim pa e pastu: dace.bickovska@gmail.com ar norādi meistarkursi. Dalības maksa: pedagogiem - 15,- EUR (anketa pielikumā Nr. 2) audzēkņiem – 5,- EUR veicot pārskaitījumu uz rekvizītiem, vai pēc rēķina saņemšanas. ( Konkursa dalībniekiem dalība meistarklasēs ir bez maksas)

Projekta vadītāja: RPIVA lektore Dace Bičkovska E pasts: dace.bickovska@gmail.com; Tel. +371 26460150

Meistarklašu vadītāji

Ula Čaplikaitė (Lietuva)
2005. ieguva bakalaura grādu Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijā pie prof. A.Vizgirdas
2007. gadā ieguva mākslas maģistra grādu Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijā pie prof. A.Vizgirdas
No 2002. g. strādā Lietuvas Nacionālā operas un baleta orķestrī
No 2006. g. strādā Nacionālajā M.K.Čurļoņa mūzikas vidusskolā par flautas spēles pedagogu
No 2010. g. strādā Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijā ar flautu ansambļiem

Aiva Elsiņa (Itālija/Latvija)
2007. gadā ieguvusi bakalaura grādu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā prof. Viļņa Strautiņa klasē.
2009. gadā maģistra grādu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā prof. Viļņa Strautiņa klasē.
2012. gadā ieguvusi maģistra grādu Luca Marenzio Brešas mūzikas konservatorijā Itālijā Mauro Scappini klasē.
Strādājusi pedagoģisko darbu Milānā, Itālijā Collegio SanCarlo un „Luigi Pezzana” mūzikas skolā Rovato, Izstrādā metodisko materiālu pašiem jaunākajiem flautas spēles apguvējiem.

Guna Paula (Latvija)
2004.g. ieguva bakalaura grādu mūzikā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā pie prof. Imanta Sneibja
2013.g. ieguva profesionālo maģistra grādu mūzikā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā pie prof. Imanta Sneibja
2012.-2013.g. Erasmus apmaiņas programmas ietvaros studēja Bāzeles Mūzikas akadēmijā – profesora Fēliksa Rengli (Felix Renggli) flautas klasē
2016.gada jūlijā vadījusi meistarklases jaunajiem flautistiem XII Starptautiskajos latviešu jauno mūziķu meistarkursos Siguldā, kā arī Bērnu un Jauniešu radošajā mūzikas nometnē Raiskumā
No 2000. gada oktobra Latvijas Nacionālās operas un baleta orķestra māksliniece

Sīkāka informācija mājas lapā http://www.muzikasskola.lv