Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Latgales priekšpilsētas mūzika un mākslas skola,
Prūšu iela 13B, Rīga,
LV-1057

+ 371 67474200,
lpmums@riga.lv,
Latvija
 
 

Programmas apraksts

 

Pirmsskolas izglītības mērķis ir attīstīt katra bērna aktivitāti, veidojot iekšēju vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi.

Programmas pamatā ir ideja par kolektīvo sinkrētisko darbību kā radošo muzicēšanu. kā ir zināms, mūzikas pieredz runā visu cilvēka jūtu sfēru uztveres valodā un ir npeieciešams lai apmīcības procesā bērns iesaistās pilnībā. Tam kalpo sinkrētiskā mutiskā muzikālā-radošā darbība. Šī darbība realizējas pieredzē - dziedāšanā, ritmizētā runā, instrumentu spēlē, dejā un kustībā, pasaku un dzejas apskaņošanā, spontānā improvizācijā.

Programmas īstenošanas galvenie uzdevumi:

 • Attīstīt vēlēšanos dziedāt;
 • Attīstīt dabisku, brīvu balss plūdumu;
 • Attīstīt balss iespējas runas vingrinājumos, vokalizēt runu;
 • Atbalstīt vēlēšanos dziedāt (kopā ar aidzinātāju un patstāvīgī; instrumenta pavadījumā un bez tā);
 • Paplašināt bērnu balss diapazonu;
 • Roināt dziesmas izmantot ikdienas dzīvē (rotaļa, darbs, u.c.);
 • Veicināt muzikālās dzirdes attīstību;
 • Spēlēt rotaļas pēc balss - atbalss principa;
 • Mudināt klausīties neliela apjoma skaņdarbus;
 • Nostiprināt spējas klausīties nelielas dziesmas un dažādus instrumentālus skaņdarbus pieaugušo un bērnu izpildījumā;
 • Attīsīt spēju radoši darboties mūzikas pavadījumā;
 • Apzināties un izmantot savu ķermeni kā muzikas instrumentu;
 • Iepazīties ar dažādiem bērnu mūzikas instrumentiem;
 • Attīstīt spējas patstāvīgi spēlēt bērnu mūzikas un ritma instrumentu individuāli un ansamblī;
 • Nostiprināt spējas ar dažādu kustību palīdzību apzināties savu ķermeni, brīvi izmantojot telpu;
 • Attīstīt spējas ar kustību palīdzību izjust ritma, metra maiņu.