Prūšu iela 13 b,
Rīga, LV-1057,
Latvija

+ 371 67474200,
lpmums@riga.lv
 
 

Pedagogi

 

Administrācija

 

Karmena Ziemele

       Direktore
 

 

 Ieva Zvaune

Direktores palīgs

 

Linda Kūla

Direktores vietniece izglītības jomā mūzikas programmās

 

Aleksandrs Zeimuļs-Priževoits

Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā 

 

Kristīne Šmite

Mācību sekretāre
 

   

Ginta Kristjansone

Direktores vietniece izglītības jomā mākslas programmā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogi

 

Ivita Reinsone

Klavieru nodaļas vadītāja, Klavierspēles pedagoģe

Violeta Karpova

Metodiskās komisijas vadītāja, Klavierspēles pedagoģe

   

Ināra Balode

Klavierspēles pedagoģe

 

Solvita Vanaga

Klavierspēles pedagoģe 

 

Tatjana Petrova

Klavierspēles pedagoģe

 

Juliana Veresova

Klavierspēles pedagoģe

 

 Ita Sirtaute

Vispārējo klavieru nodaļas vadītāja, Kavierspēles pedagoģe, Koncertmeistare

 

 Ineta Pilverte

Vispārējo klavieru pedagoģe, Koncertmeistare

 


 


 

Renāte Vēvere

Vispārējo klavieru pedagoģe, Koncertmeistare

 

Jekaterina Dribase-Jakušenoka

Koncertmeistare

 

Žanna Ļitvina
Akordeona spēles pedagoģe

 

 

 

 

 

Sanita Sprūža

Kokles nodaļas vadītāja, Kokles spēles pedagoģe

 

Linda Kūla

Kokles spēles pedagoģe

 

 

 

 

Līga Veilande

Stīgu nodaļas vadītāja, Čella spēles pedagoģe

 

Olafs Štāls

Metodiskās nodaļas vdītājs, Ģitāras spēles pedagogs

 

Vizma Laura Agloniete

Ģitāras spēles pedagoģe

 

Jūnijs Vilsons

Ģitāras spēles pedagogs

 

Ivans Girsovs

Ģitāras spēles pedagogs

 

Ieva Košeļeva

Arfas spēles pedagoģe

 

Sparis Ruško

Vijoļspēles pedagogs

Jānis Laucenieks

Vijoļspēles pedagogs 


 

Dace Bičkovska

Pūšaminstrumentu nodaļas vadītāja, Flautas spēles pedagoģe
 

 

 

Valters Šmits

Saksofona spēles pedagogs

 


  

Inga Krastiņa

Kora nodaļas vadītāja,Kora klases pedagoģe
 

 

Sanita Sinkēviča

Kora klases pedagoģe

Atis Vintuks

Sitaminstrumentu spēles pedagogs 

 

 

 

 Jeļena Šubņikova

Mūzikas teorijas pedagoģe 

 

Irina Semeņako

Mūzikas teorijas pedagoģe 

 

 Laura Kļaviņa

 Mūzikas teorijas pedagoģe

 

 

 


 


 

 

 

 

 Ginta Kristjansone

 Tekstila pedagoģe

 

 

 Orests Misjko

Veidošanas pedagogs 

 

 Nora Romana

Darbs materiālā, mākslas valodas pamatu pedagoģe