Prūšu iela 13 b,
Rīga, LV-1057,
Latvija

+ 371 67803292 ,
lpmums@riga.lv
 
 

Pedagogi

 

Administrācija

 

Karmena Ziemele

       Direktore
 

 

 Ieva Zvaune

Direktores palīgs

 

Linda Kūla

Direktores vietniece izglītības jomā mūzikas programmās

 

Aleksandrs Zeimuļs-Priževoits

Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā 

 

Kristīne Preimane

Mācību sekretāre
 

   

Ginta Kristjansone

Direktores vietniece izglītības jomā mākslas programmā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogi

 

Violeta Karpova

Klavierspēles pedagoģe,
Klavieru nodaļas vadītāja 

Ivita Reinsone

Klavierspēles pedagoģe

   

Ināra Balode

Klavierspēles pedagoģe

 

Solvita Vanaga

Klavierspēles pedagoģe 

 

Tatjana Petrova

Klavierspēles pedagoģe

 

Juliana Veresova

Klavierspēles pedagoģe

 

 Ita Sirtaute

Vispārējo klavieru nodaļas vadītāja, Kavierspēles pedagoģe, Koncertmeistare

 

 Ineta Pilverte

Vispārējo klavieru pedagogs

 


 


 

Renāte Vēvere

Vispārējo klavieru pedagoģe, Koncertmeistare

 

Jekaterina Dribase-Jakušenoka

Koncertmeistare

 

Sparis Ruško

Vijoļspēles pedagogs

 

Irina Prudnikov

Vijoļspēles pedagoģe

 

Jānis Laucenieks

Vijoļspēles pedagogs

 

 

 

Ramona Davidone


Kokles nodaļas vadītāja, Kokles spēles pedagoģe

 

Linda Kūla

Kokles spēles pedagoģe

 

Sanita Sprūža

Kokles spēles pedagoģe

 

 

 

Žanna Ļitvina
Akordeona spēles pedagoģe 

 

 

Olafs Štāls


Stīgu nodaļas vadītājs, Ģitāras spēles pedagogs

 

Jūnijs Vilsons

Ģitāras spēles pedagogs

 

Ivans Girsovs

Ģitāras spēles pedagogs

 

Vizma Laura Agloniete

Ģitāras spēles pedagoģe

 

Līga Veilande

Čella spēles pedagoģe

Ieva Košeļeva

Arfas spēles pedagoģe

 

Dace Bičkovska

Pūšaminstrumentu nodaļas vadītāja, Flautas spēles pedagoģe
 

 

 

Valters Šmits

Saksofona spēles pedagogs

 

Kristaps Lubovs

Saksofona spēles pedagogs

  

Inga Krastiņa

Kora nodaļas vadītāja,Kora klases pedagoģe
 

 

Sanita Sinkēviča

Kora klases pedagoģe
 

 

Raitis Viļumovs

Sitaminstrumentu spēles pedagogs 

 

 

Atis Vintuks

Sitaminstrumentu spēles pedagogs 

 

 Jeļena Šubņikova

Mūzikas teorijas pedagoģe 

 

Irina Semeņako

Mūzikas teorijas pedagoģe 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 Ginta Kristjansone

 Tekstila pedagoģe

 

 Ilze Medne

Gleznošanas un kompozīcijas pedagoģe 

 

 Orests Misjko

Veidošanas pedagogs 

 

 Nora Romana

Darbs materiālā, mākslas valodas pamatu pedagoģe