Prūšu iela 13 b,
Rīga, LV-1057,
Latvija

+ 371 67803292 ,
lpmums@riga.lv
 
 

Konkurss "Sudraba flautas"

II Baltijas valstu kameransambļu festivāls

„Sudraba flautas” 

 Nolikums

        1. Festivāls notiek 2018. gada 24. - 26. oktobrī Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā, Prūšu ielā 13 b, LV – 1057, Rīgā.

    2. Pedagogiem tiek piedāvāti profesionālās pilnveides kursi, kuru ietvaros notiek metodiskās pārrunas, lekcijas un meistarklases. Katrs pedagogs saņems sertifikātu par profesionālo pilnveidi.

Konkursa rīkotāji

      Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Biedrību “Top Tap Company”.

Sadarbības partneri

      Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Festivāla mērķis

      Veidot ciešākas sadarbības saites starp visām trim Baltijas valstīm, muzicējot ansambļos, atskaņojot Baltijas valstu komponistu mūziku, svinēt mūzikas svētkus kopā, kā arī attīstīt un pilnveidot mūzikas skolu audzēkņu kamermuzicēšanas iemaņas un prasmes, sekmēt jauno flautistu interesi par kolektīvo muzicēšanu un veicināt kolektīvās muzicēšanas apmācības procesa kvalitāti.

Festivāla noteikumi

      1. Festivālā var piedalīties Baltijas valstu mūzikas skolu audzēkņu kameransambļi, kuru sastāvā ir vismaz viena flauta.

         2. Festivāls notiek trīs kategorijās:

             ansambļi, kuru sastāvā ir klavieres;

             jauktie ansambļi;

             flautu ansambļi.

    3. Dalībniekiem festivālā jāatskaņo divi dažādu raksturu un stilu skaņdarbi (vēlams Lietuvas, Latvijas vai Igaunijas komponista skaņdarbs).\

Programmas hronometrāža – līdz 8 minūtēm

      4. Programmu var atskaņot no notīm.

      5. Uzstāšanās kārtība tiks izsūtīta pēc pieteikumu saņemšanas.

      6. Festivāla dalībnieki uzstājas koncerta tērpā.

   7. Katrā grupā, pēc meistarklašu vadītāju atzinuma, labākais ansamblis saņem Atzinības rakstu par labāko māksliniecisko sniegumu, kā arī tiek piešķirta skatītāju simpātiju balva.

      8. Visi festivāla dalībnieki saņem Pateicības rakstu par dalību festivālā.

      9. Ceļa, ēdināšanas un naktsmītņu izdevumus sedz dalībnieki.

      10. Festivāla noslēguma koncerts 26. oktobrī.

     11. Festivāla trešajā dienā 26. oktobrī tiek organizēts flautu koris, kurā var piedalīties visi flautisti – festivāla dalībnieki, kā arī visi interesenti (arī pedagogi). Meistarklašu ietvaros tiek sagatavota festivāla noslēguma koncerta programma. (Interesentiem, kas nav festivāla un tālākizglītības kursu dalībnieki, maksa par dalību flautu korī 5.00 EUR). Ar flautu kori strādās meistarklašu vadītāji: Vytenis Gurstis, Oksana Sinkova un flautists Mareks Romanovskis.

  12. Pianistiem tiek dota iespēja piedalīties meistarklasēs pie pianistes Ievas Dzērves un sagatavot skaņdarbus noslēguma koncertam.

Pieteikšanās kārtība

    1. Pieteikumus pieņem elektroniski līdz 2018. gada 15. septembrim e-pastā: sudraba.flauta@gmail.com ar norādi “Festivāls”. Pieteikuma anketa Nr. 1.

    2. Dalības maksa 10.00 EUR no katra dalībnieka, kas jāsamaksā ar pārskaitījumu sekojošā kontā līdz 15.septembrim vai pēc rēķina saņemšanas.

Rīgas pilsētas pašvaldība, Rātslaukums 1, Rīga, LV - 1050

Reģistrācijas Nr. LV90011524360

Luminor banka

Konts: LV16NDEA0021000916200

RD iestāde: Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola, Prūšu iela 13 b, Rīga; LV-1057;

RD iestādes kods: 21065

Ar norādi: dalība festivālā “Sudraba flautas”

      3. Rēķins par dalības maksu tiks izsūtīts pēc pieteikuma saņemšanas.

      4. Dalībnieka neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

Festivāla norise

      1. Festivāls ir atklāts, to var klausīties visi interesenti.

      2. Informācija par festivāla norisi un uzstāšanās kārtību tiks ievietota mājas lapā www.muzikasskola.lv un izsūtīta e - pastā.


Vytenis Gurstis (Lietuva), Oksanas Sinkovas (Igaunija) un pianistes Ievas Dzērves (Latvija) meistarklases


      Baltijas valstu mūzikas skolu kameransambļu pedagogi, kā arī augstskolu studenti tiek aicināti uz profesionālās pilnveides kursiem „Radošas pedagoģiskās pieejas un inovatīvas mācību metodes darbā ar dažādu sastāvu kameransambļiem”, kas notiks 2018.gada 24. - 26. oktobrī Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā.

      Meistarkursu mērķis. Veicināt Baltijas valstu profesionālās ievirzes mūzikas skolu kameransambļu pedagogu tālākizglītību, iegūstot starptautisku pieredzi un nepieciešamās pedagoģiskās pieejas darbā ar mūzikas skolu audzēkņiem kolektīvās muzicēšanas nodarbībās. Profesionālās pilnveides kursu ietvaros ir iespēja pieteikt ansambļus, festivāla dalībniekus, meistarklasēm pie meistarklašu vadītājiem: flautistiem Vytenis Gurstis (Lietuva), Oksanas Sinkovas (Igaunija) un pianistes Ievas Dzērves. Pieteikt ansambli meistarklasēm var aizpildot pieteikuma anketu Nr.1.

      Pieteikšanās profesionālās pilnveides kursiem - elektroniski līdz 2018. gada15. septembrim sūtot e pastu uz sudraba.flauta@gmail.com ar norādi “Meistarkursi”. Pieteikuma anketa Nr.2.

      Flautu korī var pieteikt arī audzēkņus, kuri nepiedalās festivālā nosūtot pieteikuma anketu Nr.3.

      Dalības maksa: pedagogiem par dalību profesionālās pilnveides kursos - 20,- EUR, audzēkņiem, kuri vēlas piedalīties flautu korī 5,- EUR jāsamaksā ar pārskaitījumu sekojošā kontā līdz 15. septembrim vai pēc rēķina saņemšanas. (Festivāla dalībniekiem dalība meistarklasēs un flautu korī ir bez maksas).

Rīgas pilsētas pašvaldība, Rātslaukums 1, Rīga, LV - 1050

Reģistrācijas Nr. LV90011524360

Luminor banka

Konts: LV16NDEA0021000916200

RD iestāde: Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola, Prūšu iela 13 b, Rīga; LV-1057;

RD iestādes kods: 21065

Ar norādi: dalība festivālā “Sudraba flautas”

      Par pusdienām, katrs dalībnieks maksā pats, piesakoties jāatzīmē vai ir nepieciešams pieteikt pusdienas, lai veiksmīgāk varētu organizēt pusdienošanas nodrošinājumu.

      Festivāla un meistarklašu norises plāns tiks precizēts, ņemot vērā dalībnieku skaitu. Informācija par norisi un uzstāšanās kārtību tiks ievietota mājas lapā www.muzikasskola.lv un izsūtīts e-pasta.

 

 

Projekta vadītāja: Dace Bičkovska

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore, Orķestra Rīga mūziķe,

Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas pedagogs

Tel. 26460150; e pasts: dace.bickovska@gmail.com